Members (FY2009)
[ Japanese | English ]


Staff
 • Hideyuki Kawai (Associate Professor)
 • Shigeru Yoshida (Associate Professor)
 • Keiichi Mase (Assistant Professor)

  Research Fellow
 • Aya Ishihara

  Post Docs
 • Hirofumi Nakayama
 • Makoto Tabata (JAXA)

  Doctor course
 • Mami Wada
 • Mina Inaba
 • Mio Ono

  Master course
 • Kousuke Tomioka
 • Yoshikazu Ishi
 • Yusuke Hasegawa
 • Kouta Mizushima
 • Toyofumi Okada
 • Yuji Saitou
 • Yujiro Yazaki
 • Takuto Osada
 • Toshi Ojima
 • Chikara Sekine
 • Ayumu Suzuki

  Undergraduate
 • Yuta Kishi
 • Keizo Kurokawa
 • Soudai Takyu
 • Daisuke Nomoto
 • Saori Kanayama
 • Masato Kubo
 • Hirokazu Nishido
 • Keisuke Kondo


  Transferred Colleagues
 • Hiroko Miyamoto
 • Kotoyo Hoshina
 • Nobuyuki Sakurai  Top